Đóng

20 Tháng Chín, 2018

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý 14001:2015

 

 

14000

1.Khái quát về ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính.

2.Lợi ích khi áp dụng ISO 14001:2015

Khi áp dụng ISO 14001:2015 tổ chức sẽ :

  • Giảm thiểu chất thải trong sản xuất bằng cách: Quản lý và kiểm soát toàn bộ hệ thống.
  • Tái sử dụng, tái chế chất thải.
  • Sử dụng tiết kiệm và quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên
  • Ngăn ngừa tình trạng lãng phí nguyên vật liệu.
  • Tái sử dụng những phế phẩm của công đoạn trước.
  • Sử dụng hóa chất thay thế ít độc hại.

3.Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

 

Nếu quý Doanh nghiệp, Đơn vị cần hướng dẫn thủ tục chứng nhận ISO 14001:2015 hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Tel: 0243 225 2618

Hotline: 096 201 7925