Đóng

6 Tháng Ba, 2018

Dịch Vụ Giám Định Máy Móc Thiết Bị Đã Qua Sử Dụng

Yêu cầu về quản lý nhà nước đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Picture8

Những mặt hàng máy móc thiết bị đã qua sử dụng muốn Nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu Quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm  2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết yêu cầu quy định tại Điều 6 – Yêu cầu cụ thể:

“1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.”

Với chức năng là đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là tổ chức được thay mặt cơ quan quản lý nhà nước tiến hành Giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Quyết định số 239/BKHCN-ĐTG. Chúng tôi có đầy đủ năng lực, đội ngũ chuyên gia để có thể thực hiên công việc, mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh gọn, hiệu quả nhất.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn khách hàng thực hiện việc xin cấp giấy phép Nhập khẩu thiết bị quá niên hạn Quy định tại “Điều 13. Trường hợp đặc biệt” quy định tại thông tư này.