Đóng

6 Tháng Ba, 2018

Dịch Vụ Giám Định Thép Nhập Khẩu

I: Tại sao cần phải giám định Thép?

2. Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng Thép trong nước và Thép nhập khẩu

Các yêu cầu về quản lý chất lượng Thép trong nước và thép nhập khẩu quy định tại:

  • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
  • Thông tư số 18/2017/TT-BCT
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

Picture6

2. Đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp trong quá trình mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại hàng hóa, nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường

Picture7

Thực hiện giám định sẽ mang lại cho bạn sự đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng hóa cũng như nâng cao hình ảnh của bạn trên thị trường.

II: Các dịch vụ giám định Thép chúng tôi cung cấp

– Giám định Khối lượng, số lượng.

– Giám định chất lượng hàng hóa.

– Giám định tình trạng – tổn thất.

– Giám định chủng loại, xuất xứ.