Đóng

29 Tháng Ba, 2018

Hướng dẫn thủ tục Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Picture1

I. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng có bắt buộc ?

Theo pháp luật, vật liệu xây dựng là các sản phẩm được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng. Nhóm vật liệu xây dựng bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại, ngoại trừ các trang thiết bị điện. Việc Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là quy định bắt buộc đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và sản phẩm vật liệu xây dựng nhập khẩu theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu cần tuân thủ quy định này, quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu, không áp dụng đối với mẫu thử, hàng triển lãm hội chợ, hàng mẫu, hàng quá cảnh, hàng hóa tạm nhập tái xuất.

II. Đối tượng chứng nhận hợp quy

Các nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, bao gồm 10 nhóm hàng sản phẩm sau:

1. Xi măng là chất kết dính thủy dạng bột mịn

2. Phụ gia cho xi măng và bê tông là vật liệu vô cơ thiện nhiên hoặc nhân tạo

3. Kính xây dựng là các loại sản phẩm kính

4. Gạch, đá ốp lát là các sản phẩm gạch, đá dạng tấm nhân tạo hoặc thiên nhiên

5. Gạch đất sét nung

6. Gạch bê tông xi măng cốt liệu, bê tông bọt và bê tông khi không chưng áp

7. Cát xây dựng tự nhiên hoặc nhân tạo

8. Sơn tường dạng nhũ tương

9. Chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC – Volatile Organic Compounds)

10. So với QCNV 16:2014/BXD cũ, QCVN 16:2017/BXD đã bỏ một số nhóm sản phẩm không phải chứng nhận hợp quy. Bao gồm:

– Thiết bị vệ sinh

– Sơn Epoxyl, sơn Alkyd

– Cốt liệu lớn (đá xây dựng)

– Cửa đi, cửa sổ

Nếu quý doanh nghiệp, đơn vị cần hướng dẫn thủ tục Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Hotline: 096 201 7925