Đóng

29 Tháng Ba, 2018

Hướng dẫn thủ tục chứng nhận sản phẩm đồ chơi trẻ em

Picture5

I. Giới thiệu

  • Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.
  • Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu Đồ chơi trẻ em phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 03:2009/BKHCNtrước khi hàng hóa được đưa ra thị trường.
  • Chứng nhận hợp quy sản phẩm giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, khẳng định chất lượng hàng hóa với các sản phẩm trôi nổi khác.

II. Các đối tượng chứng nhận:

Quy định này áp dụng đối với các loại vật liệu sản xuất đồ chơi và bộ phận của đồ chơi theo hướng dẫn tại bảng dưới đây:

Loại đồ chơi/ bộ phận của đồ chơi Vật liệu
Đồ chơi hoặc bộ phận có thể tiếp xúc được của đồ chơi có khối lượng 150 g hoặc nhỏ hơn được thiết kế cho trẻ em dưới 3 tuổi có thể cầm tay khi chơi. Gỗ
Giấy
Đồ chơi hoặc bộ phận có thể tiếp xúc được của đồ chơi được thiết kế cho trẻ em dưới 3 tuổi. Vật liệu dệt
Da thuộc
Bộ phận để cho vào miệng của các loại đồ chơi được khởi động bằng cách sử dụng miệng. Gỗ
Giấy
Đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng. Vật liệu dệt
Giấy
Các loại vật liệu rắn làm đồ chơi với chủ định để lại vết. Tất cả
Các loại chất lỏng có màu có thể tiếp xúc được trong đồ chơi. Chất lỏng
Các loại đất sét nặn, các loại đất sét dùng để chơi hoặc tương tự, ngoại trừ các loại đồ chơi hóa học (hóa chất) được quy định tạiTCVN 6238-5:1997 (EN 71-5:1993) Tất cả
Các chất tạo bong bóng khí Tất cả
Các loại mô phỏng hình xăm làm đồ chơi Tất cả

Nếu quý doanh nghiệp, đơn vị cần hướng dẫn thủ tục Chứng nhận hợp quy sản phẩm đồ chơi trẻ em, hãy liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 096 201 7925