Đóng

20 Tháng Sáu, 2019

Tài Liệu Hướng Dẫn

– Quy định chung về chứng nhận sản phẩm Download 1       Download 2
– Quy định về sử dụng dấu hiệu chứng nhận Download
– Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống Download
– Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm dệt may Download
– Quy trình giải quyết khiếu nại Download