Đóng

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP hướng tới là một tổ chức phát triển bền vững, đặt sự trung lập là tôn chỉ hoạt của công ty. TTP phấn đấu trở thành một trong những đơn vị Đánh giá sự phù hợp tin cậy, trách nhiệm của Việt Nam và được thừa nhận bởi những tổ chức uy tín trên thế giới góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Mọi thành viên trong Công ty cam kết luôn nỗ lực rèn luyện kỹ năng, tích lũy chuyên môn để xây dựng hình ảnh một Công ty Khách quan, Trung thực và Trình độ.

Sứ mệnh

Tạo dựng niềm tin cho Khách hàng về dịch vụ Đánh giá sự phù hợp. Nâng cao giá trị cho sản phẩm, cho khách hàng và các bên liên quan.

Góp phần xây dựng và đóng góp cho xã hội những giá trị thiết thực về tri thức, lòng tin, sự đảm bảo.

Là nơi mà các thành viên trong Công ty có thể an tâm làm việc, phát huy năng lực bản thân, phát triển tương lai bền vững.

Giá trị mục tiêu

Trung thực – Khách quan – Minh bạch – Trách nhiệm – Hiệu quả