Đóng

25 Tháng Sáu, 2018

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Ngày 13/11/2015, Bộ KHCN ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Thông tư 23/2015 bao gồm 04 Chương, 16 Điều, quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85) nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước mà không thuộc các Danh mục hàng hóa cẩm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định.

Theo Thông tư 23/2015 về nguyên tắc, không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ KHCN công bố trên Cổng thông tin điện tử.

Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng 02 tiêu chí sau:

Một là, tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

Hai là, được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của QCVN hoặc TCVN hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Riêng đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.

Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp gửi hồ sơ kiến nghị lên Bộ KHCN phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu và giám định thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo quy định ở Chương III của Thông tư 23.

Các tổ chức giám định các thiết bị công nghệ được phép nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: tổ chức giám định trong nước (đã đăng ký hoạt động theo Luật Thương mại) hoặc tổ chức giám định nước ngoài (đã đăng ký hoạt động theo luật pháp nước sở tại nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động giám định) có chức năng giám định máy móc, thiết bị.

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, thay thế : Thông tư 20/2014/TT-BKHCN; Thông báo 2527/TB-BKHCN năm 2012.

Qúy khách hàng vui lòng download tại đường link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết: Thông tư 23_2015_TT_BKHCN

Sđt hỗ trợ: 096 201 7925