THÔNG TƯ 23/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Ngày 13/11/2015, Bộ KHCN ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền […]

25 Tháng Sáu, 2018