Đóng

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP là Tổ chức Đánh giá sự phù hợp hoạt động trên cả ba lĩnh vực Chứng nhận, Giám định, Kiểm định. Với Đội ngũ nhân sự và Hệ thống quản lý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO 9001:2015, đã được Văn Phòng Công nhận Chất lượng Công nhận mã số VICAS 060 và các Chứng chỉ công nhận, thừa nhận của các tổ chức đánh giá, cơ quan có thẩm quyền khác. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho khách hàng sự tận tâm, nhiệt huyết và những giá trị đích thực nhất. Nếu bạn có nhu cầu trong những lĩnh vực mà chúng tôi có khả năng đáp ứng, hãy liên hệ với chúng tôi. TTP luôn luôn miễn phí tư vấn và cam kết:

Trung thực – Khách quan – Minh bạch – Trách nhiệm – Hiệu quả