Đóng

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP là Tổ chức Đánh giá sự phù hợp hoạt động trên cả ba lĩnh vực Chứng nhận, Giám định, Kiểm định. Với Đội ngũ nhân sự và Hệ thống quản lý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO 9001:2015, đã được Văn Phòng Công nhận Chất lượng Công nhận mã số VICAS 060 và các Chứng chỉ công nhận, thừa nhận của các tổ chức đánh giá, cơ quan có thẩm quyền khác. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho khách hàng sự tận tâm, nhiệt huyết và những giá trị đích thực nhất. Nếu bạn có nhu cầu trong những lĩnh vực mà chúng tôi có khả năng đáp ứng, hãy liên hệ với chúng tôi. TTP luôn luôn miễn phí tư vấn và cam kết:

TRUNG THỰC – KHÁCH QUAN – MINH BẠCH – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ – BẢO MẬT

 1. TTP cam kết đảm bảo sự chính xác, trung thực, kịp thời, độc lập, khách quan và không thiên vị và bảo mật\ trong chính sách của TTP sao cho mọi nhân viên đều cảm thấy thoải mái trong công việc, được hưởng quyền lợi xứng đáng với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Mọi nhân viên đều được tiếp cận các nội quy, chính sách của TTP phù hợp với từng vị trí.
 2. TTP đảm bảo sự độc lập và không thiên vị trong đánh giá thông qua chính sách sử dụng CGĐG của mình và thành viên trong đoàn đánh giá phải:

– Không có mối quan hệ về tài chính với khách hàng

– Không chịu áp lực về thương mại, tài chính ảnh hưởng đến tính khách quan

– Không có mối quan hệ gia đình với các lãnh đạo chủ chốt của khách hàng

– Không tham gia vào thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, mua, sở hữu hay bảo trì đối tượng được giám định.

 1. TTP cam kết không phải là một bộ phận của pháp nhân tham gia vào thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, mua, sở hữu hay bảo trì đối tượng được giám định
 2. TTP cam kết không liên kết với một pháp nhân riêng biệt tham gia vào thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, mua, sở hữu, sử dụng hay bảo trì đối tượng giám định
 3. TTP xây dựng cơ chế giám sát trong hoạt động giám định nhằm đảm bảo tính công bằng khách quan và kiên quyết không sử dụng CGĐG trong hoạt động giám định trong trường hợp CGĐG không khai báo rõ ràng của mình với khách hàng
 4. TTP cam kết không trả lương, thưởng cho nhân sự liên quan đến hoạt động giám định theo cách làm ảnh hưởng đến kết quả của việc giám định
 5. TTP nhận diện, phân tích, đánh giá, xử lý các rủi ro liên quan tới xung đột lợi ích nảy sinh từ hoạt động giám định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động giám định của TTP và đưa ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan trong hoạt động giám định của TTP
 6. TTP cam kết không tiết lộ cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào các thông tin thu nhận được trong quá trình tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận, trừ khi tổ chức được đánh giá và TTP chính thức cho phép bằng văn bản
 7. TTP cam kết ngoài các thông tin mà khách hàng công bố rộng rãi, hoặc khi có sự thống nhất giữa TTP và khách hàng, tất cả các thông tin khác đều được xem là thông tin thuộc sở hữu của khách hàng và được coi là thông tin bảo mật
 8. TTP cam kết khi có yêu cầu của luật pháp hoặc được phép công bố thông tin bí mật theo các cam kết hợp đồng, thì khách hàng hoặc cá nhân liên quan sẽ được thông báo về thông tin được cung cấp.
 9. TTP cam kết các thông tin về khách hàng có được từ nguồn khác ngoài khách hàng ( ví dụ bên khiếu nại, cơ quan quản lý,…) đều được xử lý như thông tin bảo mật.
 10. TTP cam kết chịu trách nhiệm về việc quản lý của tất cả các thông tin thu được hoặc tạo ra trong quá trình hoạt động giám định