10 LƯU Ý CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

10 LƯU Ý CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

Để ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có nhiều phiên bản ISO quy định về tiêu chuẩn được quốc tế ng nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Vậy ISO 9001:2015 đã chỉ ra những điểm khác đặc biệt nào hoàn thiện hơn so với những quy định trước đây: 

Dưới đây là 10 lưu ý chi tiết về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015: 

 1. ISO 9001:2015 tuân theo cấu trúc HLS mới.

Cấu trúc bao gồm 10 điều khoản chính thay vì 8 điều khoản như trước.

 1. Sự thay đổi về các thuật ngữ

Một số thuật ngũ trong ISO 9001:2015 đã được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Chi tiết những lưu ý về các thuật ngữ này xem ở phần cuối của tiêu chuẩn ISO 9001- 2015.

 1. ISO 9001:2015 không yêu cầu sổ tay chất lượng.

Trong ISO 9001:2015, Sổ tay chất lượng không phải là một yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên Sổ tay chất lượng vẫn là một tài liệu cần thiết của tổ chức.

Sổ tay chất lượng như là một mục lục bao quát của Hệ thống quản lý.

 1. Các điều khoản loại trừ:

Trong ISO 9001-2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì. Nếu tổ chức chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

 1. ISO 9001:2015 chỉ còn 7 nguyên tắc quản lí chất lượng.

ISO 9001:2015 đã không sử dụng nguyên tắc tiếp cận theo hệ thống. Mà là tiếp cận theo quá trình.

Thay đổi nguyên tắc Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp thành quản lý các mối quan hệ.

 1. “Bối cảnh của tổ chức”.

ISO 9001:2015 yêu cầu doanh nghiệp phải xác định “bối cảnh” bên trong và bên ngoài. Xác định được nhu cầu của các bên quan tâm. Từ đó, doanh nghiệp xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro ảnh hưởng đến mình.

 1. “Vai trò lãnh đạo”:

Vai trò lãnh đạo trong ISO 9001:2015 được để cao hơn. Cụ thể như:

– Bỏ vị trí Đại diện lãnh đạo. Lãnh đạo không được quản lý gián tiếp thông qua Đại diện lãnh đạo.

– Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu lực của hệ thống quản lý của mình.

– Lãnh đạo phải tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ các cá nhân đóng góp vào hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

– Lãnh đạo phải thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro.

 1. Tư duy dựa trên rủi ro

Quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 đã đưa ra yêu cầu doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phải dựa trên bối cảnh của tổ chức. Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro và cơ hội phải được giải quyết để:

– Đảm bảo đạt được các kết quả như dự kiến.

– Ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động không mong muốn.

– Đạt được sự cải tiến liên tục.

Doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc xác định và giải quyết các rủi ro.

 1. Hoạch định sự thay đổi.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã nêu ra những yêu cầu khi mà doanh nghiệp về việc có kế hoạch cho sự thay đổi.

Doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc thay đổi hệ thống quản lý của mình. Việc thay đổi không được phá vỡ cấu trúc của Doanh nghiệp.

 1. Tri thức.

Điều 7.1.6 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã yêu cầu tổ chức phải xác định các Tri thức cần thiết của doanh nghiệp.

Tri thức của tổ chức là những bí quyết, kinh nghiệm của tổ chức về lĩnh vực, sản phẩm, công nghệ của Doanh nghiệp. 

Hy vọng với những thông tim mà chúng tôi tóm tắt lại sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin tốt nhất về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mọi thông tin cần tư vấn liên quan đến việc chứng nhận các tiêu chuẩn ISO xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: 

 • Địa chỉ: Số 25, NV5, Khu nhà ở Tổng Cục 5, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Hotline: (+84) 962 017 925
 • Email: ttp@ttpcert.com.vn
 • Websitehttps://ttpcert.com.vn/
 • Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 | Thứ Hai – Thứ Bảy
 • Facebook: https://www.facebook.com/CongTyChungNhanVaGiamDinhTTP/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *