ISO 13485:2016 – Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

ISO 13485:2016 – Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

  • Thông báo về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận ISO 13485:2016 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP.
  • Thông báo và danh sách các đơn vị đã thu hồi hủy bỏ hiệu lực giấy Chứng nhận theo danh sách đính kèm tại đây.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *