0799 10 8989

Chỉ định hoạt động Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định 18 /2019/QĐ-TTg (Năm 2022)

Chỉ định hoạt động Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định 18 /2019/QĐ-TTg (Năm 2022)

  • Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi.
  • Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP được phép hoạt động đối với lĩnh vực Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo QĐ 18/2019/QĐ-TTg theo giấy Chứng nhận số: 1363/QĐ – BKHCN (chi tiết truy cập theo Giấy chứng nhận này).

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *