Author - admin

Những tài liệu nào cần để chứng nhận ISO 9001?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành và phát triển. Rất nhiều doanh nghiệp đang muốn đạt được chứng nhận này về doanh nghiệp mình phải cần những giấy tờ, tài liệu nào? Tài liệu chứng nhận ISO 9001...

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 mới nhất!

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có thể kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề được nhiều Doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp chế biến thực phẩm đặc biệt quan tâm. ISO...

Danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử

Danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử Ngày nay, để có thể đặt lưu thông trên thị trường điện, điện tử trong nước và quốc tế, không một doanh nghiệp nào có thể thiếu được chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử. Bởi trong lĩnh vực...

8 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Nguyên tắc 1: Định hướng khách hàng Nội dung: Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không những đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng Phân tích: Chất lượng định hướng bởi khách hàng...

Quy chuẩn QCVN01:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may QCVN 01: 2017/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG...

10 LƯU Ý CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

Để ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có nhiều phiên bản ISO quy định về tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Vậy ISO 9001:2015 đã chỉ ra những điểm khác đặc biệt nào hoàn thiện hơn so với những quy định trước đây:  Dưới...