0799 10 8989

Bài viết mới

Biểu mẫu đăng ký

Thử nghiệm Chứng nhận hệ thống Chứng nhận hợp quy dệt may phương thức 5 Chứng nhận hợp quy dệt may phương thức 7 Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng phương thức 5 Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng phương thức 7 Chứng nhận sản phẩm phương thức 5 ...

Chỉ định hoạt động Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định 18 /2019/QĐ-TTg (Năm 2022)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ định Công...

QCVN16:2019/BXD – Hiệu lực giấy chứng nhận sản phẩm lĩnh vực Vật liệu xây dựng theo phương thức 5

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới Quý khách hàng và các Đơn vị liên quan danh sách tình trạng hiệu lực giấy chứng nhận sản phẩm lĩnh vực Vật liệu xây dựng theo phương thức 5 tại đây.

Chỉ định hoạt động Chứng nhận Sản phẩm dệt may theo QCVN: 01/2017/BCT (Năm 2021)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Bộ Công Thương đã chỉ định Công ty Cổ phần...

Tổng hợp 6 loại vật liệu xây dựng mới tại thị trường Việt Nam

Hiện nay với nhu cầu xây dựng và phát triển vượt bật bên cạnh đó yếu tố về môi trường cũng được quan tâm nhiều hơn. Làm sao để vừa nphát triển mạnh mẽ và bền vững nhưng vẫn bảo vệ môi trường thiên nhiên và đời sống con người. Tránh khỏi những tác...