Chứng nhận hệ thống

Danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử

Danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử Ngày nay, để có thể đặt lưu thông trên thị trường điện, điện tử trong nước và quốc tế, không một doanh nghiệp nào có thể thiếu được chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử. Bởi trong lĩnh vực...

Lợi ích của chứng nhận VietGAP trồng trọt là gì?

Lợi ích của chứng nhận VietGap đối với mỗi doanh nghiệp là điều mà nhiều DN trong lĩnh vực sản xuất cũng như trồng trọt đanh quan tâm rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ TTP giúp khách hàng, doanh nghiệp hiểu hơn về VietGap cũng như lợi ích khi sản phẩm của bạn...

8 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Nguyên tắc 1: Định hướng khách hàng Nội dung: Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không những đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng Phân tích: Chất lượng định hướng bởi khách hàng...

Quy chuẩn QCVN01:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may QCVN 01: 2017/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG...

Thủ tục nhập khẩu máy nông nghiệp đã qua sử dụng như thế nào?

Nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng có được hay không và thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có gì phức tạp hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để có những thông tin khi nhập khẩu máy móc nông nghiệp...

10 LƯU Ý CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

Để ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có nhiều phiên bản ISO quy định về tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Vậy ISO 9001:2015 đã chỉ ra những điểm khác đặc biệt nào hoàn thiện hơn so với những quy định trước đây:  Dưới...

ISO là gì? Tìm hiểu về Tiêu chuẩn ISO và Chứng nhận ISO ?

ISO là gì? Tìm hiểu về Tiêu chuẩn ISO và Chứng nhận ISO ? ISO được biết đến là hệ thống các quy chuẩn quốc tế được đặt ra dựa trên kinh nghiệm của những nhà quản lý thành công hàng đầu thế giới. Để tìm hiểu chi tiết về ISO, tiêu chuẩn ISO và...