Chứng nhận hệ thống

Các bước triển khai xây dựng HTQLMT theo ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System - EMS) là một phần trong hệ thống quản lý của một tổ chức được sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường và quản lý các khía cạnh môi trường của tổ chức.  Hệ thống quản lý môi trường được xây...

Công văn 18008/BTC-TCHQ 2014 giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 18008/BTC-TCHQ V/v giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Công thương   Nhằm quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt...

QUYẾT ĐỊNH Số: 18/2019/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương...

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VIETGAP SẢN PHẨM LÀ GÌ?

Chứng nhận VietGAP ra đời thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển một cách bền vững với việc giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội tại Việt Nam. Nếu bạn đang kinh doanh thực phẩm sạch; hãy tìm hiểu ngay về chứng nhận VietGap để...

Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là việc tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nếu Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp...

ĐỐI TƯỢNG VÀ LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HACCP?

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HACCP? Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…; Các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp; Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức hoạt đông liên...

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 13485 về chất lượng sản phẩm y tế

Tiêu chuẩn ISO 13485 là Hệ thống Quản lý Chất lượng. Khi doanh nghiệp cần chứng minh được khả năng cung cấp những thiết bị y tế; dịch vụ liên quan khác đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; và yêu cầu của quy định pháp luật. Những tổ chức, doanh nghiệp như...

Lợi ích của Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là gì?

LỢI ÍCH CỦA ISO 13485:2016 Một tổ chức có được chứng nhận ISO 13485:2016 sẽ có được những lợi ích như: Thỏa mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng; nhờ việc cung cấp hàng hóa đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách ổn định; chất lượng cao, an toàn và...