Giám định thép nhập khẩu

Thương mại quốc tế đang ngày một phát triển và thu hút ngày càng nhiều các chủ thể tham gia như nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, thương nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội cấp quốc gia và quốc tế. Tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa luôn có sự chuyển giao về quyền sở hữu. Các bên liên quan vì thế rất cần sự hỗ trợ của một bên thứ ba độc lập để đảm bảo sự phù hợp của hàng hóa giao dịch. Họ cũng cần các báo cáo nhanh từ địa điểm giao dịch về chất lượng, số lượng hay các khía cạnh cụ thể khác của hàng hóa.

Giám định sắt thép là gì? 
Giám định sắt thép là việc giám định bao gồm:
– Kiểm tra ngoại quan tình trạng hàng hóa (Label + Marking).
– Kiểm tra số lượng hàng hóa bằng phương pháp đếm (tallying).
– Kiểm tra khối lượng hàng hóa bằng phương pháp cân xe/cầu cân (truck scale/bridge scale).
– Lấy mẫu để phân loại hàng hóa hoặc xác định chất lượng tại Phòng thí nghiệm nếu thích hợp.
– Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi có yêu cầu.
Việc kiểm tra này có thể được thực hiện tại các địa điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng hàng hóa bao gồm địa điểm đóng hàng, địa điểm chất hàng hoặc dỡ hàng. 

Lợi ích chủ yếu của việc giám định là gì? 

– Đảm bảo khối lượng và số lượng thực tế (hoặc các chỉ tiêu khác) của hàng hóa.  
– Phản ứng kịp thời và bảo vệ quyền lợi của bạn trong trường hợp có sự cố. 
– Kết quả giám định từ bên thứ ba độc lập có thể được sử dụng để hỗ trợ việc bán hàng.
– Chứng thư của TPP cũng có thể được sử dụng như một trong những chứng từ phải nộp trình trong trường hợp áp dụng hình thức thanh toán Thư tín dụng.

Dịch vụ Giám định thép trong nước và thép nhập khẩu TPP

Thực hiện giám định sẽ mang lại cho bạn sự đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng hóa cũng như nâng cao hình ảnh của bạn trên thị trường.

Các dịch vụ giám định thép:

– Giám định khối lượng, số lượng;

– Giám định chất lượng hàng hóa;

– Giám định tình trạng – tổn thất;

– Giám định chủng loại, xuất xứ.