ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành và phát triển. Qua nhiều lần cập nhật, phiên bản hiện hành được ban hành … Continue reading ISO 9001:2015