0799 10 8989

Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website https://ttpcert.com.vn được quản lí trực tiếp và kênh thông tin đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của quý khách khi truy cập và sử dụng webstie. Để đảm bảo quyền lợi của quý khách cũng như trách nhiệm của TTP, xin vui lòng đọc nội dung về Chính sách bảo mật dưới đây.

Chúng tôi hiểu dữ liệu cá nhân là thông tin nhạy cảm và rất quan trọng với quý khách. Vì vậy, TTP cam kết sẽ sử dụng tên và các thông tin khác của quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết nhằm phục vụ tư vấn, giao dịch hoặc cung cấp thông tin tới quý khách.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP lưu trữ thông tin của quý khách hàng theo thời gian luật pháp quy định hoặc sử dụng vào các mục đích chăm sóc khách hàng. Quý khách có thể truy cập và sử dụng các tính năng trên website bằng trình duyệt mà không cần phải cung cấp thông tin. Trong một trường hợp đặc biệt, quý khách cần cung cấp để sử dụng dịch vụ hoặc nhận thông tin tư vấn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của quý khách trong quá trình giao dịch và những thông báo sau giao dịch để cung cấp thông tin về dịch vụ. Chúng tôi thu thập các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, chức vụ, email, địa chỉ, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, fax.

Thông tin quý khách đã cung cấp được xử lý nhằm cung cấp các dịch vụ và tư vấn, giải đáp các yêu cầu thông qua website. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để xác minh và thực hiện giao dịch, cải thiện website và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng. Trong trường không muốn nhận bất cứ thông tin về dịch vụ quý khách có thể từ chối bất cứ khi nào.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho bên thứ ba (chuyển phát nhanh, phòng thí nghiệm,…) nhằm hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ của quý khách một cách nhanh nhất.

Chi tiết về hồ sơ và kết quả làm việc của khách hàng được chúng tôi lưu giữ, bảo mật tuyệt đối với tất cả các bên trừ trường hợp được sự đồng ý chia sẻ của khách hàng hoặc yêu cầu từ các cơ quan chức năng.