Tag - iso 9001:2015

10 LƯU Ý CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

Để ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có nhiều phiên bản ISO quy định về tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Vậy ISO 9001:2015 đã chỉ ra những điểm khác đặc biệt nào hoàn thiện hơn so với những quy định trước đây:  Dưới...