Giá trị của chúng tôi là niềm tin nơi đối tác, khách hàng Đăng kí tư vấn hoặc tìm hiểu về các dịch vụ TTP đang cung cấp

Chứng nhận sản phẩm

 • Sản phẩm hợp chuẩn
 • Sản phẩm dệt may QCVN 01:2017/BCT
 • Sản phẩm VLXD QCVN 16:2017/BXD
 • Sản phẩm điện QCVN 01:2017/BCT

Chứng nhận hệ thống QLCL

 • Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Hệ thống QLCL ISO 14001:2015
 • Hệ thống QLCL ISO 22000:2018
 • Hệ thống HACCP
 • Hệ thống VietGAP

Giám định

 • Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
 • Giám định thép nhập khẩu

TTP cam kết cung cấp dịch vụ hiệu quảtrung thựckhách quan cho khách hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng sự cải tiến về thủ tục giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian

Đối tác của chúng tôi

Tin tức mới nhất

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

TTP chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may về mức... read more