Dịch vụ nổi bật

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

GIÁM ĐỊNH

THỬ NGHIỆM HÓA

THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN – CÔNG BỐ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Chính sách chất lượng

TTP luôn áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả phù hợp ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17065:2012; ISO/IEC 17025:2017. 

Dịch vụ cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo nguyên tắc:

  • Độc lập
  • Khách quan
  • Chính xác
  • Tận tâm
  • Tin cậy 

Trong các hoạt động dịch vụ mà TTP cung cấp, mọi thông tin của khách hàng luôn được bảo mật một cách tối đa. 

Nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất đến với Khách hàng. TTP luôn hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại sao nên chọn Chúng tôi