Đóng
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP là Tổ chức Đánh giá sự phù hợp hoạt động trên cả ba lĩnh vực Chứng nhận, Giám định, Kiểm định. Với Đội ngũ nhân sự và Hệ thống quản lý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO 9001:2015, đã được Văn Phòng Công nhận Chất lượng Công nhận mã số VICAS 060 và các Chứng chỉ công nhận, thừa nhận của các tổ chức đánh giá, cơ quan có thẩm quyền khác.

Xem thêm

Dịch vụ của chúng tôi

Hướng dẫn thủ tục

TIN TỨC

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG